Hauteskunde-egutegia

Hauteskunde-egutegia     Triptikoa

Deialdia

Datu gehiago ikusi

Apirilak 2

Batzar Nagusietarako hauteskundeak deitzeko foru dekretua eta toki-erakunde txikietarako hauteskundeak deitzeko foru agindua GAOn argitaratzea

Deialdia | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 42.3 eta 199. artikuluak; eta 1/1987 Legearen 7.1 artikulua

Apirilak 2

Toki-hauteskundeak eta Europako Parlamenturako hauteskundeak deitzeko errege dekretuak BOEn argitaratzea

Deialdia | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 42.3, 185. eta 218. artikuluak

Apirilak 2 - maiatzak 26

Lortutako helburuak aipatzen dituzten ekitaldiak eta obra nahiz zerbitzu publikoak inauguratzekoak debekatzea botere publikoei

Deialdia | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 50. artikuluaren 2. eta 3. zenbakiak

Hauteskunde-Batzordeak

Datu gehiago ikusi

Martxoak 8 - martxoak 12

PHB eta EHBak eratzea bokal judizialekin; eraketa GAOn argitaratzea

Hauteskunde-Batzordeak | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 14. artikuluaren 1. eta 3. zenbakiak eta 15.3 artikulua

Apirilak 3 - apirilak 9

PHBak EHBei BBNNetarako hauteskundeetarako hauteskunde-barrutiak esleitzea; GAOn argitaratzea

Hauteskunde-Batzordeak | 1/1987 Legearen 10. artikulua

Apirilak 1 - apirilak 11

Hautagai-zerrenden ordezkariek, batera, bokal ez-judizialak izendatzeko proposatzea

Hauteskunde-Batzordeak | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 10.1b) eta 11.1b) artikuluak

Apirilak 1 - apirilak 11

HBZak eta PHBak, hurrenez hurren, PHBrako eta EHBetarako bokal ez-judizialak izendatzea

Hauteskunde-Batzordeak | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 10.1b) eta 11.1b) artikuluak

Barrutiak atal eta mahaietan banatzea

Datu gehiago ikusi

Apirilak 8

HEBGOk hauteskunde-atal, hautesleku eta mahaien behin-behineko zerrenda argitaratzea GAOn eta hori udaletxeetan jendaurrean jartzea

Barrutiak atal eta mahaietan banatzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 24.2 artikulua

Apirilak 9 - apirilak 14

Hauteskunde-atal, hautesleku eta mahaien mugaketaren aurka erreklamazioak jartzea PHBaren aurrean

Barrutiak atal eta mahaietan banatzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 24.3 artikulua

Apirilak 19 arte (5 egun)

PHBak egindako mugaketaren aurka jarritako erreklamazioak ebaztea

Barrutiak atal eta mahaietan banatzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 24.3 artikulua

Maiatzak 16 - maiatzak 25

HEBak hauteskunde-atal, hautesleku eta mahaien behin betiko zerrenda Internet bidez zabaltzea eta udaletxeetan jendaurrean jartzea

Barrutiak atal eta mahaietan banatzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 24.4 artikulua

Hauteskunde-mahaiak osatzea

Datu gehiago ikusi

Apirilak 27 - maiatzak 1

Haukestunde-mahaietako kideak izendatzeko jendaurreko zozketa egitea udalek

Hauteskunde-mahaiak osatzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 26.4 artikulua

Maiatzak 4 arte (3 egun)

Izendapenak jakinaraztea eta mahaikideentzako jarraibideen gidaliburua banatzea

Hauteskunde-mahaiak osatzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 27.2 artikulua

Maiatzak 11 arte (7 egun)

Mahaikide izatea eragozten duen arrazoi justifikatu eta dokumentu bidez egiaztatua alegatzea EHBen aurrean

Hauteskunde-mahaiak osatzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 27.3 artikulua

Maiatzak 16 arte (5 egun)

EHBek alegazioak ebaztea eta, hala balegokio, lehenengo ordezkoari jakinaraztea

Hauteskunde-mahaiak osatzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 27.3 artikulua

Maiatzak 1 - maiatzak 23

Mahaikideek EHBari jakinaraztea ezinezkoa zaiela mahaikide kargua betetzea

Hauteskunde-mahaiak osatzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 27.4 artikulua

Hautesle-errolda zuzentzea

Datu gehiago ikusi

Apirilak 8 - apirilak 15

Udalek eta kontsulatuek indarrean dauden hauteskunde-zerrendak jendaurrean erakustea

Hautesle-errolda zuzentzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 39.2 artikulua

Apirilak 8 - apirila 15

Errolda-datuei buruzko erreklamazioak aurkeztea HEBGOren aurrean

Hautesle-errolda zuzentzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 39.3 artikulua

Apirilak 18 arte (3 egun)

HEBGOk erreklamazioak ebaztea

Hautesle-errolda zuzentzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 39.6 artikulua

Apirilak 19

Zuzenketak jendaurrean jartzea

Hautesle-errolda zuzentzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 39.6 artikulua

Hautagai-zerrenden ordezkariak hauteskunde-administrazioaren aurrean

Datu gehiago ikusi

Apirilak 3 - apirilak 10

Alderdi politikoek, federazioek eta koalizioek HBZaren eta probintzia bakoitzeko PHBaren aurreko beren ordezkari orokorrak izendatzea

Hautagai-zerrenden ordezkariak hauteskunde-administrazioaren aurrean | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 186.1 eta 43.1 artikuluak

Apirilak 3 - apirilak 12

Ordezkari orokorrek udalerrietako hautagai-zerrenden ordezkariak izendatzea PHBaren aurrean

Hautagai-zerrenden ordezkariak hauteskunde-administrazioaren aurrean | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 186.2 artikulua

Apirilak 14 arte (2 egun)

Beren mugapeko hautagai-zerrenden ordezkariak jakinaraztea PHBak EHBei

Hautagai-zerrenden ordezkariak hauteskunde-administrazioaren aurrean | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 186.3 artikulua

Apirilak 17 - apirilak 22

Hautesle-elkarteen sustatzaileek beren hautagai-zerrenden ordezkariak izendatzea eta ordezkariek izendapen hori onartzea

Hautagai-zerrenden ordezkariak hauteskunde-administrazioaren aurrean | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 186.5 eta 45 artikuluak

Maiatzak 23 arte

Hautagai-zerrenda bakoitzaren ordezkariak hauteskunde-mahai bakoitzeko artekari 1 edo 2 izendatzea eta EHBei egiaztagutunak bidaltzea

Hautagai-zerrenden ordezkariak hauteskunde-administrazioaren aurrean | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 78. artikuluaren 1. eta 2. zenbakiak

Hautagai-zerrendak aurkeztea eta aldarrikatzea

Datu gehiago ikusi

Apirilak 3 - apirilak 12

Hauteskunde-koalizioa eratu izana jakinaraztea PHBari eta EHBei

Hautagai-zerrendak aurkeztea eta aldarrikatzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 44.2 eta 187.1 artikuluak

Apirilak 17 - apirilak 22

Hautagai-zerrendak aurkeztea EHBetan

Hautagai-zerrendak aurkeztea eta aldarrikatzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 45 eta 187.1 artikuluak

Apirilak 24

Aurkeztutako hautagai-zerrendak GAOn argitaratzea

Hautagai-zerrendak aurkeztea eta aldarrikatzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 47.1 eta 187.4 artikuluak

Apirilak 26

EHBek hautemandako eta salatutako irregulartasunak jakinaraztea hautagai-zerrenen ordezkariei

Hautagai-zerrendak aurkeztea eta aldarrikatzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 47.2 artikulua

Apirilak 27 - apirilak 28

Hautemandako eta salatutako irregulartasunak zuzentzea

Hautagai-zerrendak aurkeztea eta aldarrikatzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 47.2 artikulua

Apirilak 29

EHBek hautagai-zerrendak aldarrikatzea

Hautagai-zerrendak aurkeztea eta aldarrikatzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 47.3 eta 187.1 artikuluak

Apirilak 30

Aldarrikatutako hautagai-zerrendak GAOn argitaratzea

Hautagai-zerrendak aurkeztea eta aldarrikatzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 47.5 eta 187.4 artikuluak

Maiatzak 1 - maiatzak 2

Hautagai-zerrendak aldarrikatzeko EHBen erabakien aurka errekurtsoa jartzea Administrazioarekiko Auzien Epaitegian

Hautagai-zerrendak aurkeztea eta aldarrikatzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 49. artikuluaren 1. eta 2. zenbakiak

Maiatzak 2 - maiatzak 4 (2 egun)

Jarritako errekurtsoari buruzko ebazpen judizial irmo eta apelaezina

Hautagai-zerrendak aurkeztea eta aldarrikatzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 49.3 artikulua

Maiatzak 2 - maiatzak 6 (2 egun)

Babes-prozedura Konstituzio Auzitegiaren aurrean

Hautagai-zerrendak aurkeztea eta aldarrikatzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 49.4 artikulua

Maiatzak 3 - maiatzak 9 (3 egun)

Konstituzio Auzitegiaren ebazpena

Hautagai-zerrendak aurkeztea eta aldarrikatzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 49.4 artikulua

Hauteskunde-kanpainako ekitaldiak eta propaganda

Datu gehiago ikusi

Apirilak 3 - apirilak 9

Kartelak doan jartzeko kokalekuen berri ematea udalek EHBei

Hauteskunde-kanpainako ekitaldiak eta propaganda | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 56.1 artikulua

Maiatzak 1

Beren kartelak jartzeko kokalekuen berri ematea EHBek hautagai-zerrenden ordezkariei

Hauteskunde-kanpainako ekitaldiak eta propaganda | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 56.3 artikulua

Apirilak 3 - apirilak 12

Hauteskunde-kanpainako ekitaldiak doan egiteko lokal ofizialen eta toki publikoen berri ematea udalek EHBei eta azken horiek PHBari

Hauteskunde-kanpainako ekitaldiak eta propaganda | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 57.1 artikulua

Apirilak 3 - apirilak 17

Hauteskunde-kanpainako ekitaldiak doan egiteko lokal eta toki publikoen zerrenda GAOn argitaratzea

Hauteskunde-kanpainako ekitaldiak eta propaganda | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 57.2 artikulua

Maiatzak 2 arte

Hautagai-zerrenden ordezkariek lokal eta toki publikoak erabiltzeko eskaera egitea EHBei

Hauteskunde-kanpainako ekitaldiak eta propaganda | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 57.2 artikulua

Maiatzak 3

EHBek lokal eta toki publikoak esleitzea hautagai-zerrendei eta esleitutakoen berri ematea beren ordezkariei

Hauteskunde-kanpainako ekitaldiak eta propaganda | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 57.3 artikulua

Maiatzak 10 - maiatzak 24

Hauteskunde-kanpaina

Hauteskunde-kanpainako ekitaldiak eta propaganda | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 51.1 artikulua

Maiatzak 21etik

Hauteskunde-inkestak argitaratu, zabaldu eta errepikatzeko debekua

Hauteskunde-kanpainako ekitaldiak eta propaganda | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 69.7 artikulua

Posta bidezko botoa

Datu gehiago ikusi

Apirilak 2 - maiatzak 16

Correos-ko edozein postetxetan posta bidezko eskaera egitea HEBGOri

Posta bidezko botoa | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 72.a) artikulua

Maiatzak 6 - maiatzak 19

HEBak erroldan inskribatuta egotearen ziurtagiria eta posta bidezko botoa emateko hauteskunde-dokumentazioa bidaltzea

Posta bidezko botoa | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 73. artikuluaren 1. eta 2. zenbakiak

Maiatzak 22 arte

Mahaiari posta bidezko botoa helaraztea

Posta bidezko botoa | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 73.3 artikulua

Bozketa-eguna

Datu gehiago ikusi

Maiatzak 26

BOZKETA-EGUNA

Bozketa-eguna | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 42.3 eta 84.1 artikuluak

Boto-kontaketa orokorra eta hautetsiak aldarrikatzea

Datu gehiago ikusi

Maiatzak 29 - ekainak 1

EHBek boto-kontaketa orokorra egitea

Boto-kontaketa orokorra eta hautetsiak aldarrikatzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 103.1 eta 107.2 artikuluak

Maiatzak 30 - ekainak 2 (egun 1)

Hauteskunde-mahaien bilera-aktetan nahiz EHBen boto-kontaketari buruzko aktetan jasotako gertakarien inguruan hautagai-zerrenden ordezkari eta ahaldunek erreklamazioak eta protestak aurkeztea

Boto-kontaketa orokorra eta hautetsiak aldarrikatzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 108.2 artikulua

Maiatzak 31 - ekainak 3

EHBek hautetsiak aldarrikatzea, erreklamaziorik edo protestarik ez dagoenean

Boto-kontaketa orokorra eta hautetsiak aldarrikatzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 108.4 artikulua

Maiatzak 31 - ekainak 3 (egun 1)

EHBek erreklamazioak eta protestak ebaztea eta hautagai-zerrenden ordezkari eta ahaldunei jakinaraztea

Boto-kontaketa orokorra eta hautetsiak aldarrikatzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 108.3 artikulua

Ekainak 1 - ekainak 4 (egun 1)

Hautagai-zerrenden ordezkari eta ahaldun orokorrek ebazpenaren aurka errekurtsoa jartzea EHBetan

Boto-kontaketa orokorra eta hautetsiak aldarrikatzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 108.3 artikulua

Ekainak 2 - ekainak 10 (egun 1)

EHBek hautetsiak aldarrikatzea, egintzaren aurka hauteskundeekiko auzi-errekurtsorik jartzen ez denean

Boto-kontaketa orokorra eta hautetsiak aldarrikatzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 108.4 artikulua

Ekainak 2 - ekainak 5 (egun 1)

Errekurtsoa jartzen denean, EHBak espedientea eta txostena bidaltzea HBZari

Boto-kontaketa orokorra eta hautetsiak aldarrikatzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 108.3 artikulua

Ekainak 3 - ekainak 6 (egun 1)

EHBak hautagai-zerrenden ordezkariei espedientea bidali izana jakinaraztea eta HBZaren aurrean agertzeko epatzea

Boto-kontaketa orokorra eta hautetsiak aldarrikatzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 108.3 artikulua

Ekainak 4 - ekainak 8 (2 egun)

Alderdiak HBZaren aurrean agertzea

Boto-kontaketa orokorra eta hautetsiak aldarrikatzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 108.3 artikulua

Ekainak 5 - ekainak 9 (egun 1)

HBZak jarritako errekurtsoa ebaztea eta EHBari jakinaraztea hautetsiak aldarrikatze aldera

Boto-kontaketa orokorra eta hautetsiak aldarrikatzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 108.3 artikulua

Ekainak 6 - ekainak 10 (egun 1)

HBZak errekurtsoa ebatzi ondoren, EHBak hautetsiak aldarrikatzea

Boto-kontaketa orokorra eta hautetsiak aldarrikatzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 108.4 artikulua

Maiatzak 26 - ekainak 10

Gobernuak kautelazko etetea eskatzea, legez kanpo uzteko demanda aurkeztu ondoren

Boto-kontaketa orokorra eta hautetsiak aldarrikatzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 108.4 bis artikulua

Uztailak 10 - uztailak 20 (40 egun)

HBZak emaitza orokorrak eta barrutikako emaitzak argitaratzea BOEn

Boto-kontaketa orokorra eta hautetsiak aldarrikatzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 108.6 artikulua

Hauteskundeekiko auzi-errekurtsoa

Datu gehiago ikusi

Ekainak 6 - ekainak 13 (3 egun)

Hautetsiak aldarrikatzeko egintzaren aurka hauteskundeekiko auzi-errekurtsoa jartzea EHBaren aurrean

Hauteskundeekiko auzi-errekurtsoa | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 112.1 artikulua

Ekainak 7 - ekainak 14 (egun 1)

EHBak errekurtsoa Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiari helaraztea

Hauteskundeekiko auzi-errekurtsoa | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 112.3 artikulua

Uztailak 2 arte

Justizia Auzitegi Nagusiaren epaia jakinaraztea

Hauteskundeekiko auzi-errekurtsoa | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 114.1 artikulua

3 egun

Babes-errekurtsoa Konstituzio Auzitegiaren aurrean

Hauteskundeekiko auzi-errekurtsoa | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 114.2 artikulua

15 egun

Konstituzio Auzitegiaren ebazpena

Hauteskundeekiko auzi-errekurtsoa | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 114.2 artikulua

Dirulaguntzak

Datu gehiago ikusi

Apirilak 3 - apirilak 12

Alderdi politikoen, federazioen eta koalizioen ordezkari orokorrek administratzaile orokorrak izendatzea HBZaren aurrean

Dirulaguntzak | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 192.1 eta 174.1 artikuluak

Apirilak 3 - apirilak 7

Dirulaguntzen zenbatekoak eta gastuen gehieneko muga eguneratzeko Ogasun Ministerioaren agindua argitaratzea BOEn

Dirulaguntzak | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 193.4 artikulua

Apirilak 17 - apirilak 22

Alderdi politikoen, federazioen eta koalizioen ordezkari orokorrek hautagai-zerrenden administratzaileak izendatzea PHBaren aurrean

Dirulaguntzak | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 192.2 artikulua

Apirilak 19 - apirilak 24

Hautesle-elkarteen sustatzaileek hautagai-zerrenden administratzaileak izendatzea PHBaren aurrean

Dirulaguntzak | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 192.3 artikulua

Apirilak 23 - apirilak 25

Alderdi politiko, federazio eta koalizioek pareko hauteskunde baliokideetan hauteskunde-gastuetarako jasotako dirulaguntzaren %30 arteko dirulaguntza-aurrerakina eskatzea PHBari

Dirulaguntzak | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 127 bis 2 artikulua

Maiatzaren 1etik aurrera

Dagozkien aurrerakinak hauteskunde-administratzaileen eskura jartzea

Dirulaguntzak | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 127 bis 4 artikulua

Irailak 3 arte

Hauteskunde-kontabilitateari, -sarrerei eta -gastuei buruzko araudia betetzen denaren jarraipena egitea HBZak eta PHBak

Dirulaguntzak | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 132.1 artikulua

Irailak 3 - irailak 28

Alderdi politiko, federazio, koalizio eta hautesle-elkarteen administratzaileek hauteskunde-kontabilitatea aurkeztea Kontuen Auzitegiari

Dirulaguntzak | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 133.1 artikulua

Irailak 3 - irailak 28

Finantza-entitateek alderdi politiko, federazio, koalizio eta hautesle-elkarteei emandako maileguen berri ematea Kontuen Auzitegiari

Dirulaguntzak | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 133.3 artikulua

Irailak 3 - irailak 28

10.000 eurotik gorako hauteskunde-gastuengatik alderdi politiko, federazio, koalizio eta hautesle-elkarteekin dituzten fakturei buruzko informazioa ematea enpresek Kontuen Auzitegiari

Dirulaguntzak | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 133.5 artikulua

Urriak 3 - urriak 28

Hauteskundeak deitu dituen Administrazioak dagokien dirulaguntzaren %90a aurreratzea administratzaileei, banku-abala aurkeztu ostean. Hautetsiak aldarrikatzeko egintzaren kautelazko etetea indarrean dagoen bitartean, ezin da aurrerakin hau ordaindu

Dirulaguntzak | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 133.4 eta 108.4 bis artikuluak

Abenduak 12 arte

Kontu Auzitegiak hauteskunde-kontabilitateen erregulartasunari buruzko iritzia ematea eta txosten hori hauteskundeak deitu dituen Administrazioari helaraztea

Dirulaguntzak | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 134. artikuluaren 2. eta 3. zenbakiak

Toki-korporazioak eratzea

Datu gehiago ikusi

Ekainak 15

Udala eratzea eta alkatea aukeratzea, zinegotzi hautetsiak aldarrikatzeko egintzaren aurka hauteskundeekiko auzi-errekurtsorik jartzen ez denean

Toki-korporazioak eratzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 195.1 eta 196 artikuluak

Uztailak 5

Udala eratzea eta alkatea aukeratzea, zinegotzi hautetsiak aldarrikatzeko egintzaren aurka hauteskundeekiko auzi-errekurtsoa jartzen denean

Toki-korporazioak eratzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 195.1 eta 196 artikuluak

Gipuzkoako Batzar Nagusiak eratzea

Datu gehiago ikusi

Eratu eta 15 egunen barruan

Osoko Bilkura biltzea Diputatu Nagusia aukeratzeko

Gipuzkoako Batzar Nagusiak eratzea | Gipuzkoako Batzar Nagusien araudiaren 11. artikulua

Ez dago eperik

Batzarkide hautetsiak batzarkide direla egiaztatzea

Gipuzkoako Batzar Nagusiak eratzea | Gipuzkoako Batzar Nagusien araudiaren 3. artikulua

Kideen herena adina batzarkidek batzarkide-izaera egiaztatu eta hurrengo 15 egunen barruan

BBNNak eratzeko bilera

Gipuzkoako Batzar Nagusiak eratzea | Gipuzkoako Batzar Nagusien araudiaren 4.1. artikulua

Ekainak 2 - ekainak 10

EHBek batzarkide hautetsiak aldarrikatzea, egintzaren aurka hauteskundeekiko auzi-errekurtsorik jartzen ez denean

Gipuzkoako Batzar Nagusiak eratzea | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 108. artikulua

Laburdurak

BBNN
Batzar Nagusiak
HBZ
Hauteskunde Batzorde Zentrala
PHB
Probintziako Hauteskunde Batzordea
EHB
Eskualdeko Hauteskunde Batzordea
HEBGO
Hautesle Erroldaren Bulegoaren Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
HEB
Hautesle Erroldaren Bulegoa
GAO
Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
BOE
Estatuko Aldizkari Ofiziala
HAOLO
Hauteskunde-araubide Orokorraren Lege Organikoa
1/87 Leg
1/1987 Legea, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lurralde historikoetako Batzar Nagusietarako hauteskundeei buruzkoa
BBNNen araud.
Gipuzkoako Batzar Nagusien araudia