Hauteskunde-egutegia

   

Laburdurak

BBNN
Batzar Nagusiak
HBZ
Hauteskunde Batzorde Zentrala
PHB
Probintziako Hauteskunde Batzordea
EHB
Eskualdeko Hauteskunde Batzordea
HEBGO
Hautesle Erroldaren Bulegoaren Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
HEB
Hautesle Erroldaren Bulegoa
GAO
Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
BOE
Estatuko Aldizkari Ofiziala
HAOLO
Hauteskunde-araubide Orokorraren Lege Organikoa
1/87 Leg
1/1987 Legea, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lurralde historikoetako Batzar Nagusietarako hauteskundeei buruzkoa
BBNNen araud.
Gipuzkoako Batzar Nagusien araudia