Hauteskunde-egutegia

Hauteskunde-egutegia     Triptikoa

DEIALDIA

Datu gehiago ikusi

Apirilak 4

Batzar Nagusietarako hauteskundeak deitzeko foru dekretua eta toki-erakunde txikietarako hauteskundeak deitzeko foru agindua GAOn argitaratzea.

DEIALDIA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 42.3 eta 199

Apirilak 4

Toki-hauteskundeak deitzeko errege dekretua BOEn argitaratzea.

DEIALDIA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 42.3 eta 185

Apirilak 4 - Maiatzak 28

Lortutako helburuak aipatzen dituzten ekitaldiak eta obra nahiz zerbitzu publikoak inauguratzekoak debekatzea botere publikoei.

DEIALDIA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 50.2 eta .3

HAUTESKUNDE-BATZORDEAK

Datu gehiago ikusi

Maiatzak 1 - 11

Hautagai-zerrenden ordezkariek, batera, bokal ez-judizialak izendatzeko proposatzea.

HAUTESKUNDE-BATZORDEAK | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 10.1 b) eta 11.1 b)

Maiatzak 1 - 11

HBZak eta PHBak, hurrenez hurren, PHBrako eta EHBetarako bokal ez-judizialak izendatzea.

HAUTESKUNDE-BATZORDEAK | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 10.1 b) y 11.1 b)

Apirilak 7 - 12

PHB eta EHBak eratzea bokal judizialekin; eraketa GAOn argitaratzea.

HAUTESKUNDE-BATZORDEAK | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 14

Apirilak 5 - 11

PHBak EHBei BBNNetarako hauteskundeetarako hauteskunde-barrutiak esleitzea; GAOn argitaratzea.

HAUTESKUNDE-BATZORDEAK | 1/87 Leg. : 10

BARRUTIAK ATAL ETA MAHAIETAN BANATZEA

Datu gehiago ikusi

Apirilak 10

HEBGOk hauteskunde-atal, hautesleku eta mahaien behin-behineko zerrenda argitaratzea GAOn eta hori udaletxeetan jendaurrean jartzea.

BARRUTIAK ATAL ETA MAHAIETAN BANATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 24.1 eta .2

Apirilak 11 - 16

Hauteskunde-atal, hautesleku eta mahaien mugaketaren aurka erreklamazioak jartzea PHBaren aurrean.

BARRUTIAK ATAL ETA MAHAIETAN BANATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 24.3

Apirilak 11 - 21 (5 egun)

PHBak egindako mugaketaren aurka jarritako erreklamazioak ebaztea.

BARRUTIAK ATAL ETA MAHAIETAN BANATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 24.3

Maiatzak 18 - 27

HEBak hauteskunde-atal, hautesleku eta mahaien behin betiko zerrenda Internet bidez zabaltzea eta udaletxeetan jendaurrean jartzea.

BARRUTIAK ATAL ETA MAHAIETAN BANATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 24.4

HAUTESKUNDE-MAHAIAK OSATZEA

Datu gehiago ikusi

Apirilak 29 - Maiatzak 3

Jendaurreko zozketa egitea udalek.

HAUTESKUNDE-MAHAIAK OSATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 26.4

Apirilak 29 - Maiatzak 6 (3 egun)

Izendapenak jakinaraztea eta mahaikideentzako jarraibideen gidaliburua banatzea.

HAUTESKUNDE-MAHAIAK OSATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 27.2

Apirilak 30 - Maiatzak 13 (7 egun)

Mahaikide izatea eragozten duen arrazoia alegatzea EHBen aurrean.

HAUTESKUNDE-MAHAIAK OSATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 27.3

Maiatzak 1 - 18 (5 egun)

EHBek alegazioak ebaztea eta, hala balegokio, lehenengo ordezkoari jakinaraztea.

HAUTESKUNDE-MAHAIAK OSATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 27.3

Maiatzak 19 - 28 (08:00ak arte)

Mahaikideek EHBari jakinaraztea ezinezkoa zaiela mahaikide kargua betetzea.

HAUTESKUNDE-MAHAIAK OSATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 27.4

HAUTESLE-ERROLDA ZUZENTZEA

Datu gehiago ikusi

Apirilak 10 - 17

Udalek eta kontsulatuek indarrean dauden hauteskunde-zerrendak jendaurrean erakustea.

HAUTESLE-ERROLDA ZUZENTZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 39.2

Apirilak 10 - 17

Errolda-datuei buruzko erreklamazioak aurkeztea HEBGOren aurrean.

HAUTESLE-ERROLDA ZUZENTZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 39.3

Apirilak 10 - 20

HEBGOk erreklamazioak ebaztea.

HAUTESLE-ERROLDA ZUZENTZEA | 39.6

Apirilak 21

Zuzenketak jendaurrean jartzea.

HAUTESLE-ERROLDA ZUZENTZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 39.6

HAUTAGAI-ZERRENDEN ORDEZKARIAK HAUTESKUNDE-ADMINISTRAZIOAREN AURREAN

Datu gehiago ikusi

Apirilak 4 - 12

HBZaren eta probintzia bakoitzeko PHBaren aurreko ordezkari orokorrak izendatzea eta izendapen horiek onartzea.

HAUTAGAI-ZERRENDEN ORDEZKARIAK HAUTESKUNDE-ADMINISTRAZIOAREN AURREAN | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 186.1 eta 43.1

Apirilak 4 - 14

Ordezkari orokorrek udalerrietako hautagai-zerrenden ordezkariak izendatzea PHBaren aurrean.

HAUTAGAI-ZERRENDEN ORDEZKARIAK HAUTESKUNDE-ADMINISTRAZIOAREN AURREAN | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 186.2

Apirilak 4 - 16

Beren mugapeko hautagai-zerrenden ordezkariak jakinaraztea PHBak EHBei.

HAUTAGAI-ZERRENDEN ORDEZKARIAK HAUTESKUNDE-ADMINISTRAZIOAREN AURREAN | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 186.3

Apirilak 19 - 24

Hautesle-elkarteen sustatzaileek beren hautagai-zerrenden ordezkariak izendatzea eta ordezkariek izendapen hori onartzea.

HAUTAGAI-ZERRENDEN ORDEZKARIAK HAUTESKUNDE-ADMINISTRAZIOAREN AURREAN | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 186.5 eta 45

Maiatzak 25 arte

Hautagai-zerrenda bakoitzaren ordezkariak hauteskunde-mahai bakoitzeko artekari 1 edo 2 izendatzea eta EHBei egiaztagutunak bidaltzea.

HAUTAGAI-ZERRENDEN ORDEZKARIAK HAUTESKUNDE-ADMINISTRAZIOAREN AURREAN | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 78.1 eta .2

HAUTAGAI-ZERRENDAK AURKEZTEA ETA ALDARRIKATZEA

Datu gehiago ikusi

Apirilak 5 - 14

Hauteskunde-koalizioa eratu izana jakinaraztea PHBari eta EHBei.

HAUTAGAI-ZERRENDAK AURKEZTEA ETA ALDARRIKATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 44.2 eta 187.1

Apirilak 19 - 24

Hautagai-zerrendak aurkeztea EHBetan.

HAUTAGAI-ZERRENDAK AURKEZTEA ETA ALDARRIKATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 45 eta 187.1

Apirilak 26

Aurkeztutako hautagai-zerrendak GAOn argitaratzea.

HAUTAGAI-ZERRENDAK AURKEZTEA ETA ALDARRIKATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 47.1 eta 187.4

Apirilak 28

EHBek hautemandako eta salatutako irregulartasunak jakinaraztea hautagai-zerrenden ordezkariei.

HAUTAGAI-ZERRENDAK AURKEZTEA ETA ALDARRIKATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 47.2

Apirilak 29 - 30

Irregulartasunak zuzentzea.

HAUTAGAI-ZERRENDAK AURKEZTEA ETA ALDARRIKATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 47.2

Maiatzak 1

EHBek hautagai-zerrendak aldarrikatzea.

HAUTAGAI-ZERRENDAK AURKEZTEA ETA ALDARRIKATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 47.3 eta 187.1

Maiatzak 2

Aldarrikatutako hautagai-zerrendak GAOn argitaratzea.

HAUTAGAI-ZERRENDAK AURKEZTEA ETA ALDARRIKATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 47.5 eta 187.4

Maiatzak 3 - 4 (2 egun)

Hautagai-zerrendak aldarrikatzeko EHBen erabakien aurka errekurtsoa jartzea Administrazioarekiko Auzien Epaitegian.

HAUTAGAI-ZERRENDAK AURKEZTEA ETA ALDARRIKATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 49.1 eta .2

Maiatzak 4 - 6 (2 egun)

Jarritako errekurtsoari buruzko ebazpen judizial irmo eta apelaezina (babes-prozedura izan ezik).

HAUTAGAI-ZERRENDAK AURKEZTEA ETA ALDARRIKATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 49.3

Maiatzak 4 - 8 (2 egun)

Babes-prozedura Konstituzio Auzitegiaren aurrean.

HAUTAGAI-ZERRENDAK AURKEZTEA ETA ALDARRIKATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 49.4

Maiatzak 5 - 11 (3 egun)

Konstituzio Auzitegiaren ebazpena.

HAUTAGAI-ZERRENDAK AURKEZTEA ETA ALDARRIKATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 49.4

HAUTESKUNDE-KANPAINAKO EKITALDIAK ETA PROPAGANDA

Datu gehiago ikusi

Apirilak 5 - 11

Kartelak doan jartzeko kokalekuen berri ematea udalek EHBei.

HAUTESKUNDE-KANPAINAKO EKITALDIAK ETA PROPAGANDA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 56.1

Maiatzak 3

Beren kartelak jartzeko kokalekuen berri ematea EHBek hautagai-zerrenden ordezkariei.

HAUTESKUNDE-KANPAINAKO EKITALDIAK ETA PROPAGANDA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 56.3

Maiatzak 5 - 14

Hauteskunde-kanpainako ekitaldiak doan egiteko lokal ofizialen eta toki publikoen berri ematea udalek EHBei eta azken horiek PHBari.

HAUTESKUNDE-KANPAINAKO EKITALDIAK ETA PROPAGANDA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 57.1

Apirilak 5 - 19

Hauteskunde-kanpainako ekitaldiak doan egiteko lokal eta toki publikoen zerrenda GAOn argitaratzea.

HAUTESKUNDE-KANPAINAKO EKITALDIAK ETA PROPAGANDA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 57.2

Apirilak 5 - Maiatzak 4

Hautagai-zerrenden ordezkariek lokal eta toki publikoak erabiltzeko eskaera egitea EHBei.

HAUTESKUNDE-KANPAINAKO EKITALDIAK ETA PROPAGANDA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 57.2

Maiatzak 5

EHBek lokal eta toki publikoak esleitzea hautagai-zerrendei eta esleitutakoen berri ematea beren ordezkariei.

HAUTESKUNDE-KANPAINAKO EKITALDIAK ETA PROPAGANDA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 57.3

Maiatzak 12 - 16

Hauteskunde-kanpaina.

HAUTESKUNDE-KANPAINAKO EKITALDIAK ETA PROPAGANDA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 51

Maiatzak 23 - 27

Hauteskunde-inkestak argitaratu, zabaldu eta erreproduzitzeko debekua.

HAUTESKUNDE-KANPAINAKO EKITALDIAK ETA PROPAGANDA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 69.7

POSTA BIDEZKO BOTOA

Datu gehiago ikusi

Apirilak 4 - Maiatzak 18

Correos-ko edozein bulegotan posta bidezko botoa eskatzea HEBGOri.

POSTA BIDEZKO BOTOA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 72 a)

Maiatzak 8 - 21

HEBak erroldan inskribatuta egotearen ziurtagiria eta posta bidezko botoa emateko hauteskunde-dokumentazioa bidaltzea.

POSTA BIDEZKO BOTOA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 73.1 eta .2

Maiatzak 8 - 24

Mahaiari posta bidezko botoa helaraztea.

POSTA BIDEZKO BOTOA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 73.3

BOZKETA-EGUNA

Datu gehiago ikusi

Maiatzak 28 (09:00etatik 20:00etara)

BOZKETA-EGUNA

BOZKETA-EGUNA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 42.3 eta 84.1

BOTO-KONTAKETA OROKORRA ETA HAUTETSIAK ALDARRIKATZEA

Datu gehiago ikusi

Ekainak 2 - 5

EHBek boto-kontaketa orokorra egitea.

BOTO-KONTAKETA OROKORRA ETA HAUTETSIAK ALDARRIKATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 103.1 eta 107.2

Ekainak 2 - 6 (egun 1)

Hautagai-zerrenden ordezkari eta ahaldunek erreklamazioak eta protestak aurkeztea.

BOTO-KONTAKETA OROKORRA ETA HAUTETSIAK ALDARRIKATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 108.2

Ekainak 3 - 7 (egun 1)

EHBek hautetsiak aldarrikatzea, erreklamaziorik edo protestarik ez dagoenean.

BOTO-KONTAKETA OROKORRA ETA HAUTETSIAK ALDARRIKATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 108.4

Ekainak 3 - 7 (egun 1)

EHBek erreklamazioak eta protestak ebaztea eta hautagai-zerrenden ordezkari eta ahaldunei jakinaraztea.

BOTO-KONTAKETA OROKORRA ETA HAUTETSIAK ALDARRIKATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 108.3

Ekainak 4 - 8 (egun 1)

Hautagai-zerrenden ordezkari eta ahaldun orokorrek ebazpenaren aurka errekurtsoa jartzea EHBetan.

BOTO-KONTAKETA OROKORRA ETA HAUTETSIAK ALDARRIKATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 108.3

Ekainak 5 - 9 (egun 1)

EHBek hautetsiak aldarrikatzea, errekurtsorik jartzen ez denean.

BOTO-KONTAKETA OROKORRA ETA HAUTETSIAK ALDARRIKATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 108.4

Ekainak 5 - 9 (egun 1)

Errekurtsoa jartzen denean, EHBak espedientea eta txostena bidaltzea HBZari.

BOTO-KONTAKETA OROKORRA ETA HAUTETSIAK ALDARRIKATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 108.3

Ekainak 6 - 10 (egun 1)

EHBak hautagai-zerrenden ordezkariei espedientea bidali izana jakinaraztea eta HBZaren aurrean agertzeko epatzea.

BOTO-KONTAKETA OROKORRA ETA HAUTETSIAK ALDARRIKATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 108.3

Ekainak 7 - 12 (2 egun)

Alderdiak HBZaren aurrean agertzea.

BOTO-KONTAKETA OROKORRA ETA HAUTETSIAK ALDARRIKATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 108.3

Ekainak 8 - 13 (egun 1)

HBZak jarritako errekurtsoa ebaztea eta EHBari jakinaraztea hautetsiak aldarrikatze aldera.

BOTO-KONTAKETA OROKORRA ETA HAUTETSIAK ALDARRIKATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 108.3

Ekainak 9 - 14 (egun 1)

HBZak errekurtsoa ebatzi ondoren, EHBak hautetsiak aldarrikatzea.

BOTO-KONTAKETA OROKORRA ETA HAUTETSIAK ALDARRIKATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 108.4

Maiatzak 28 - Ekainak 14 (egun 1)

Gobernuak kautelazko etetea eskatzea, legez kanpo uzteko demanda aurkeztu ondoren.

BOTO-KONTAKETA OROKORRA ETA HAUTETSIAK ALDARRIKATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 108.4 bis

Uztailak 14 - 24 (40 egun)

HBZak emaitza orokorrak eta barrutikako emaitzak argitaratzea BOEn.

BOTO-KONTAKETA OROKORRA ETA HAUTETSIAK ALDARRIKATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 108.6

HAUTESKUNDEEKIKO AUZI-ERREKURTSOA

Datu gehiago ikusi

Ekainak 13 - Uztailak 7 (3 egun)

Babes-errekurtsoa Konstituzio Auzitegiaren aurrean.

HAUTESKUNDEEKIKO AUZI-ERREKURTSOA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 114.2

Ekainak 14 - Uztailak 22 (15 egun)

Konstituzio Auzitegiaren ebazpena.

HAUTESKUNDEEKIKO AUZI-ERREKURTSOA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 114.2

Ekainak 10 - 17 (3 egun)

Hautetsiak aldarrikatzeko egintzaren aurka hauteskundeekiko auzi-errekurtsoa jartzea EHBaren aurrean.

HAUTESKUNDEEKIKO AUZI-ERREKURTSOA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 112.1

Ekainak 11 - 18 (egun 1)

EHBak errekurtsoa Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiari helaraztea.

HAUTESKUNDEEKIKO AUZI-ERREKURTSOA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 112.3

Ekainak 12 - Uztailak 4

Justizia Auzitegi Nagusiaren epaia jakinaraztea.

HAUTESKUNDEEKIKO AUZI-ERREKURTSOA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 114.1

DIRULAGUNTZAK

Datu gehiago ikusi

Apirilak 4 - 14

Administratzaile orokorrak izendatzea HBZaren aurrean.

DIRULAGUNTZAK | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 192.1 eta 174.1

Apirilak 5 - 9

Dirulaguntzen zenbatekoak eta gastuen gehieneko muga eguneratzeko Ogasun Ministerioaren agindua argitaratzea BOEn.

DIRULAGUNTZAK | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 193.4

Apirilak 19 - 24

Hautagai-zerrenden administratzaileak izendatzea PHBaren aurrean.

DIRULAGUNTZAK | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 192.2 eta 174.2

Apirilak 20 - 26

Hautesle-elkarteen sustatzaileek hautagai-zerrenden administratzaileak izendatzea PHBaren aurrean.

DIRULAGUNTZAK | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 192.3

Apirilak 25 - 27

Hauteskunde-gastuetarako dirulaguntzaren hauteskunde-aurreko aurrerakina eskatzea PHBari (%30).

DIRULAGUNTZAK | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 127 bis .1 eta .2

Maiatzaren 3tik aurrera

Dagozkien aurrerakinak eskura jartzea.

DIRULAGUNTZAK | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 127 bis .4

Irailak 5 arte

Hauteskunde-kontabilitateari, -sarrerei eta -gastuei buruzko araudia betetzen denaren jarraipena egitea HBZak eta PHBak.

DIRULAGUNTZAK | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 132.1

Irailak 5 - 30

Hauteskunde-administratzaileek hauteskunde-kontabilitatea aurkeztea Kontuen Auzitegiari.

DIRULAGUNTZAK | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 133.1

Irailak 5 - 30

Finantza-entitateek alderdi politiko, federazio, koalizio eta hautesle-elkarteei emandako maileguen berri ematea Kontuen Auzitegiari.

DIRULAGUNTZAK | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 133.3

Irailak 5 - 30

10.000 eurotik gorako hauteskunde-gastuengatik alderdi politiko, federazio, koalizio eta hautesle-elkarteekin dituzten fakturei buruzko informazioa ematea enpresek Kontuen Auzitegiari.

DIRULAGUNTZAK | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 133.5

Irailak 5 - 30

Dagokien dirulaguntzaren %90a aurreratzea, banku-abala aurkeztu ostean.

DIRULAGUNTZAK | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 133.4 eta 108.4 bis

Abenduak 14 arte

Kontu Auzitegiak hauteskunde-kontabilitateen erregulartasunari buruzko iritzia ematea eta txosten hori hauteskundeak deitu dituen Administrazioari helaraztea.

DIRULAGUNTZAK | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 134.2 eta .3

TOKI-KORPORAZIOAK ERATZEA

Datu gehiago ikusi

Ekainak 17

Udala eratzea eta alkatea aukeratzea, zinegotzi hautetsiak aldarrikatzeko egintzaren aurka hauteskundeekiko auzi-errekurtsorik jartzen ez denean.

TOKI-KORPORAZIOAK ERATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 195.1 eta 196

Uztailak 7

Udala eratzea eta alkatea aukeratzea, hauteskundeekiko auzi-errekurtsoa jartzen denean.

TOKI-KORPORAZIOAK ERATZEA | HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOA : 195.1 eta 196

GIPUZKOAKO BATZAR NAGUSIAK ERATZEA

Datu gehiago ikusi

Ekainak 3 - 30

Batzarkide hautetsiak batzarkide direla egiaztatzea.

GIPUZKOAKO BATZAR NAGUSIAK ERATZEA | BBNNen araud.: 3

Ekainak 3 - 30

BBNNak eratzeko bilera.

GIPUZKOAKO BATZAR NAGUSIAK ERATZEA | BBNNen araud.: 4.1 eta 82

Ekainak 3 - 30

Osoko Bilkura biltzea Diputatu Nagusia aukeratzeko.

GIPUZKOAKO BATZAR NAGUSIAK ERATZEA | BBNNen araud.: 11 eta 82

Laburdurak

BBNN
Batzar Nagusiak
HBZ
Hauteskunde Batzorde Zentrala
PHB
Probintziako Hauteskunde Batzordea
EHB
Eskualdeko Hauteskunde Batzordea
HEBGO
Hautesle Erroldaren Bulegoaren Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
HEB
Hautesle Erroldaren Bulegoa
GAO
Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
BOE
Estatuko Aldizkari Ofiziala
HAOLO
Hauteskunde-araubide Orokorraren Lege Organikoa
1/87 Leg
1/1987 Legea, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lurralde historikoetako Batzar Nagusietarako hauteskundeei buruzkoa
BBNNen araud.
Gipuzkoako Batzar Nagusien araudia